Na komunitných sprintoch sa snažíme vytvoriť niečo užitočné, využiteľné pre komunitu. Účastníci sa veľa od seba naučia, pretože na sprintoch sa zúčastnujú skúsení programátori a často sa riešia aj náročné úlohy. Môžete prísť sa niečo naučiť ale vedomosti o programovaní nie sú podmienkou, riešime aj neprogramátorské veci, preklady, alebo sa môžete prísť len niečo naučiť.